Exàmens Cambridge

  • Segueix-nos

Exàmens Cambridge

bd0349ba700b973aeb45701baf2fc567Els exàmens oficials de la Universitat de Cambridge són reconeguts mundialment i aprovant-los s’acredita que s’han assolit amb èxit els diferents nivells d’anglès segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües.

A Covent Garden som especialistes en la preparació dels exàmens oficials de Cambridge (amb un alt percentatge d’aprovats) i som centre preparador reconegut pel Cambridge English Language Assessment.

Els cursos tenen una duració de setembre a juny i una freqüència de dues hores a la setmana. A més, els alumnes podran ampliar el que es doni a classe amb recursos i activitats, aixi com vídeos d’exemple i apunts amb la nostra plataforma online Moodle.

Els cursos que oferim actualment són els següents:

FCE I: En aquest curs es repassarà la gramàtica necessària i s’introduirà als alumnes el format d’exàmen del First Certificate. Es faran diversos exàmens al llarg del curs per tal que l’alumne adquireixi la pràctica necessària.

First for Schools: És un curs per a adolescents adaptat a la preparació del FCE en el format First for Schools.

FCE Practice Tests: És un curs pensat per aquells alumnes que han cursat FCE I, i està totalment orientat a la pràctica d’exàmens.

CAE: En el curs per preparar el Certificate in Advanced English s’explicaràn les diferències amb l’exàmen del FCE i també es practicarà amb proves orals i escrites.

Si esteu interessats en preparar els exàmens oficials de Cambridge no dubteu posar-vos en contacte amb nosaltres i us informarem amb més detall.