Kids

  • Segueix-nos

Kids

Aquests cursos estan dirigits a nens d’Educació Primària (de 6 a 10 anys).

Durant aquesta etapa, els nostres alumnes seguiran la seva evolució en la comunicació oral, i es començarID-10033409an a estudiar petits aspectes gramaticals que els ajudaran a construir una base sòlida en la llengua anglesa.

Les activitats escrites, cada cop més comunes, se seguiran combinant amb activitats més lúdiques i motivadores per ells, fent que l’alumne es motivi per seguir estudiant anglès.

Al final de cada trimestre farem una petita prova per avaluar el progrés de tots els nostres alumnes. També redactarem un informe personalitzat per informar als pares del progrés de cada alumne.

 

Cursos de dues hores setmanals

Grups reduïts (màxim de 9 alumnes per aula)

Aprèn anglès, passa’t-ho bé i practica amb les noves tecnologies!