Adults

  • Segueix-nos

Adults

notebookEls cursos d’adults van dirigits a persones de més de 25 anys que van estudiar anglès a l’escola i volen repassar coneixements, o bé a gent que no ha estudiat mai la llengua anglesa.

Aquests cursos repassen la gramàtica en general, però aposten per un enfoc molt més comunicatiu, fent èmfasi en activitats orals i de comprensió auditiva. A més, els nostres cursos Adults, com a Young Adults, ofereixen dues hores de classe presencial, on se’ls hi donarà les eines necessàries per poder superar amb èxit els exàmens de la Universitat de Cambridge.

Al final de cada trimestre, farem proves escrites i orals per avaluar el progrés de cadascún dels nostres alumnes.

 

Cursos de dues hores setmanals

Grups reduïts (màxim de 9 alumnes per aula)