Young Adults

  • Segueix-nos

Young Adults

teensAquests cursos estan adreçats a alumnes de l’últim cicle d’Educació Primària, Educació Secundària i Batxillerat (des dels 11 als 18 anys).

En aquesta etapa, l’alumne reforçarà tot allò que s’ha estudiat anteriorment i se’l prepararà per desenvolupar les competències lingüístiques necessàries per superar els exàmens de la Universitat de Cambridge. Aquestes classes seran més exigents, però l’ús de les tecnologies a l’aula incrementarà la motivació i participació de l’alumne.

Al final de cada trimestre, farem proves escrites i orals per avaluar el progrés de cadascnn dels nostres alumnes.

 

Cursos de dues hores setmanals

Grups reduïts (màxim de 9 alumnes per aula)

Practica a casa amb els nostres recursos online!